Hotline: 0903.725.304 - 0903.084.699 ( Ks.Phi ): Tư vấn, khảo sát lắp đặt


HEÄ THOÁNG BAÙO CHAÙY TÖÏ ÑOÄNG  (Fire Alarm System)

 

Coâng ty Lieân Phong chuùng toâi xin traân troïng göûi ñeán quyù khaùch baûng giôùi thieäu heä thoáng BAÙO CHAÙY TÖÏ ÑOÄNG:

 Ngày nay, cùng với những hiểm họa có thể xảy ra với con người th́ hỏa hoạn cũng là một trong những mối nguy hiểm mà con người cần phải đề pḥng nhất. Hậu quả mà nó gây ra cho chúng ta là rât lớn, rất khó có thể lường được. Do đó vấn đề mà chúng tôi đề cập ở đây là chúng ta cần có cảnh giác cao về pḥng cháy, chữa cháy. Chúng ta cần trang bị đầy đủ những phương tiện pḥng cháy chữa cháy để kịp thời xử lí nhanh khi có sự cố xảy ra. Chỉ có những hệ thống báo cháy, chữa cháy được thiết kế đúng đắn, đầy đủ chức năng, ổn định và đạt tiêu chuẩn mới có thể đảm bảo cho cao ốc của bạn, nhà xưởng của bạn, ngôi nhà thân yêu của bạn một cách chắc chắn khỏi những rủi ro do hỏa hoạn gây ra. Với những sản phẩm được thiết kế phù hợp, đạt tiêu chuẩn sẽ mang đến cho bạn những tính năng hữu dụng nhất:

•  Giúp bạn tránh được những mối nguy hiểm do hỏa hoạn gây ra.

•  Báo trước cho bạn những hiểm họa sắp xăy ra (nhờ hệ thống các đầu ḍ, đầu báo khói, báo nhiệt, báo gas… )

•  Bạn có thể dễ dàng xử lí khi xảy ra sự cố (nhờ những thiết bị chữa cháy được thiết kế phù hợp, hoàn hảo và rất dễ xử dụng).

 Sơ đồ hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động

 

1. B́nh chữa cháy

6. Bộ phận kích hoạt hệ thống bằng tay

2. Hệ thống ống dẫn

7. Đồng hồ chỉ thị chế độ hoạt động

3. Ṿi phun

8. Đầu ḍ, đầu báo

4. Màn h́nh hiển thị

9. Màn chắn lửa

5. Chuông báo

10.Tủ trung tâm

 

    

 

Hệ thống báo cháy bao gồm những thiết bị cơ bản như sau:

·         Những đầu báo cháy quy ước thường được nối kết với tủ điều khiển bằng những mạch dây, mỗi mạch dây bảo vệ một khu vực của hiện trường.

·         Đầu báo cháy hiển thị 2 trạng thái: trạng thái b́nh thường và trạng thái báo động.

 

Chức năng, nhiệm vụ của các thiết bị thuộc hệ thống báo cháy:

- Control Panel - Trung tâm điều khiển hệ thống.

Nơi hiển thị những thông tin liên quan đến trạng thái hoạt động của hệ thống. Khi có báo động hoặc có lỗi kỹ thuật, nó báo cho biết nơi nào đă xảy ra sự cố, nhờ đó con người có thể nhanh chóng chọn biện pháp đối phó thích hợp.

Control Panel nhận tín hiệu ngơ vào từ các thiết bị khởi báo (đầu báo khói, đầu báo nhiệt, công tắc khẩn, …) và phát ra các tín hiệu tới các ngơ ra (chuông, c̣i, loa phóng thanh, đèn báo cháy,…).

Nhiều thiết bị khởi báo có thể nối chung vào một mạch dây. Mỗi mạch dây chạy về tủ trung tâm gọi là một zone.

- Annunciator (Bộ hiển thị phụ)

Tại những hiện trường rộng lớn, nơi mà việc hiển thị thông tin báo cháy cần thông báo tại hơn một vị trí, th́ dùng annunciator như là một thiết bị hiển thị bổ xung. Control Panel là nơi hiển thị thứ nhất. Annunciator là nơi hiển thị thứ hai.

Có thể nối kết cùng lúc nhiều annuncator.

- Đầu báo khói

Đặt trên trần nhà, tại những nơi mà tiên liệu sẽ có khói xuất hiện như là dấu hiệu đầu tiên khi có cháy xảy ra.

Khói phát ra từ nguồn cháy, bay lên cao, xâm nhập vào bầu cảm ứng của đầu báo khói, và kích hoạt tín hiệu báo động, truyền về tủ báo cháy.

Đầu báo khói phổ biến hiện nay là đầu báo khói quang điện (photoelectric), spot hoặc beam.

- Đầu báo nhiệt:

Đặt trên trần nhà, tại những nơi mà tiên liệu rằng hơi nóng (nhiệt) xuất hiện trong bầu không khí chung quanh đầu báo như là dấu hiệu đầu tiên khi có cháy xảy ra.

Nhiệt phát ra từ nguồn cháy, kích hoạt bộ phận cảm nhiệt của đầu báo, và kích hoạt tín hiệu báo động, truyền về tủ báo cháy.

Có 2 loại đầu báo nhiệt: đầu báo nhiệt cố định và đầu báo nhiệt gia tăng.

Đầu báo nhiệt cố định kích hoạt tín hiệu báo động khi nhiệt độ chung quanh nó tăng lên tới một ngưỡng đă được xác định trước, ví dụ 58oo C, 68oC, 108oC…

C̣n đầu báo nhiệt gia tăng th́ kích hoạt tín hiệu báo động khi nhiệt độ chung quanh nó đột ngột tăng lên bất thường trong một khoảng thời gian ngắn, ví dụ tăng đột ngột 60oC/phút, 80oC/phút.

- Đầu báo lửa

Phát hiện tia cực tím phát ra từ ngọn lửa. Nó rất nhạy cảm với tia lửa, thường được dùng tại những môi trường vô cùng nhạy cảm, dễ bắt lửa như là kho chứa xăng dầu….

- Công tắc khẩn

Nếu những thiết bị khởi báo trên là loại thiết bị kích hoạt tự động th́ công tắc khẩn là loại thiết bị báo cháy khởi kích.

- Chuông/C̣i/Loa phóng thanh/Đèn báo cháy

Thông báo sự cố cháy cho những người đang sinh hoạt trong khu vực có ảnh hướng của hoả hoạn biết t́m lối thoát hiểm.

 

 

 Hotline: 0903.725.304 - 0903.084.699 ( Ks.Phi ): Tư vấn, khảo sát lắp đặt